Tragedy in the Snow

Published: Saturday, 27 August 2011 Written by Jamila Pascal
野原は雪で覆われています。野原は深い雪におおわれた。。。来る日も来る日も雪がっている。それで雪がしんしんと降り積もる。。。私の体に。

Nohara wa Yuki de oowareteimasu. Nohara wa fukai yuki nioowareta...Kuru nichi mo kuru nichi mo yuki ga futte iru. Sorede, yuki gashinshinto ori tsumoru...watashi no karada ni.

[The] Field is covered with snow.
[The] Fields lay covered with deep snow...
It has been snowing day after day...
And so, the snow falls silently and piles up...on top of me.

 

 


Hits: 1516

Login Form

Smart Search